Dyrene

Sau
I dag (2014) består buskapen på Hestberg av 8 sauer, hvorav 7 er søyer og 1 er vær. Opprinnelig var opphavet av rasen rygja og spælsau, men i dag består buskapen av flere blandingsraser. Rygja og dalasau dominerer, men det er også innslag av texel, spælsau, gammelnorsk spælsau og norsk kvit sau. Sauene utgjør gårdens hovedbuskap.

Også saueholdet blir driftet tradisjonelt. Sauene klippes rundt St.Hans hvert år når etterveksten i ulla er tydelig. Klippingen foregår ved bruk av håndsaks, som for øvrig er et tungt og tidkrevende arbeid. Etter klippingen er trivselen hos sauene stor: Lite ull i varmt sommervær gjør godt.

Siden buskapen som regel holder et lavt antall så har alle sauene fått tildelt navn. Væren som vi har i dag heter Vetle.

Katt
Hannkatten Merlin er gårdens vokter. Merlin er en gråspraglet, renraset Maine Coon på 6 kg og er født julaften 2006. Han trives å være ute og har det alltid travelt med å iakkta fuglene. Mesteparten av tiden sørger han for at musebestanden på høyloftet er lav.

Hest
Fra 2002 til 2005 holdt det til en fjordhest på Hestberg. Fjordhesten het Ronja og var ei lys, brunblakket hoppe født i 1995. Hesten var eid av grunneier fra 2001 til 2007. Låvebygningen på Hestberg gjennomgikk omfattende ombygging i perioden 2001-2003 i forbindelse med anskaffelse av hesten. I 2003 stod det ferdig en helt ny stall med plass til 2 hester, der det tidligere var fjøs for gris og storfe. I 2003 var det det i tillegg oppstallet en dølehest på gården.

Ronja ble solgt i 2007.

I 2014 er det ingen hester som har stallplass på Hestberg.