Prosjekter

Det foregår kontinuerlig prosjekter på gården som dreier seg om oppussing eller oppgradering av bygninger eller uteareal. Drift og vedlikehold er en særdeles viktig del av livet på en gård. Målet er til enhver tid å holde driften tradisjonell slik den alltid har vært.

2011 – 2012:

Oppussing av sauefjøs:
I løpet av denne perioden har den delen av låvebygningen der sauene holder til blitt pusset opp innvendig. De gamle treristene er ute, i stedet er det kommet på plass helt nye rister i strekkmetall. Kledningen i sauegarden er skiftet ut med nytt materiale og nye høyhekker/fórkrybber er bygget. Det er også bygget 3 lammebokser.

Oppussing av våningshus:
Huset har fått en ny mørkbrun farge med hvite lister. Lekehytta har også fått samme farge.

Beplantning av uteareal:
Inngangsporten og skigarden til eiendommen har fått samme farge som våningshuset og ny beplantning.

Søppelhus:
Det er bygget et hus over søppelcontainerne i samme stil som skigarden og pumpehuset.

2013 – 2014:

Ekstra høyloft:
Bygging av et ekstra høyloft over sauegarden er under arbeid. Vi har de siste årene opplevd at høyet vi tar inn fra markene ikke får plass på det eksisterende høyloftet over stallen. Dette problemet ønsker vi å gjøre noe med.

Fullføring av verksted:
Innreding av verkstedet ved siden av stallboksene er under arbeid.

Vann i driftsbygning:
Det planlegges å legge inn vann i låven fra en gammel vannåre som har vært benyttet tidligere. Oppstart av arbeidet er ikke igangsatt.

Steintrapp ned til eplehagen:
Det er støpt en steintrapp med skifer ned til eplehagen. Denne stod ferdig sommeren 2014. Trappa erstatter den gamle steintrappa.